Utvrde i obrana u izvještaju I. Lenkovića iz 1563. godine

dr.sc. Milan Kruhek 
Izvor: Krajiške utvrde i obrana hrvatskog kraljevstva tijekom 16. stoljeća

Izvještaj I. Lenkovića iz 1563. godine rezultat je njegova desetogodišnjega strateškog iskustva i poznavanja prilika na graničnim područjima Hrvatske. Svoj iscrpan popis Lenković počinje od Siska i dolazi do Trsata nad Rijekom. O pojedinoj utvrdi ne govori mnogo. Daje tek osnovne podatke o vlasništvu, broju posade koja je brani i svoj sud održavati li njenu obranu i dalje, pojačati je ili je porušiti i napustiti. I taj popis ostaje na crti objedinjavanja obrambenih snaga na graničnom području, a ne obrane svake male utvrde pod svaku cijenu. Budući da je Lenkovićev popis temeljem svih budućih izvještaja o hrvatskim utvrdama i podloga na kojoj će posebno povjerenstvo kralja Ferdinanda 1563. nakon obavljenoga pregleda na terenu načiniti konačan popis i opis stanja obrambenih graničnih utvrda u Hrvatskoj i Slavoniji, donosimo u cijelosti njegov kratak sadržaj. (350)

SISAK, kaštel u posjedu Zagrebačkoga kaptola. Brani ga još uvijek njegov vlasnik. HRASTILNICA, drveni kaštel koji drži stražu na opasnu prijelazu na Savi između hrvatske i slavonske granice. Pripada banu, ali se ban slabo brine za njegovu obranu. BLINJA, utvrda koja pripada gospodinu Kegleviću. Čuva je 16 vojnika Njegova Veličanstva.
KLIMNA GORA (Gora sv. Klimenta) pripada zagrebačkom biskupu. Sa strane je ispisana primjedba da bi utvrdu trebalo razoriti i napustiti njenu obranu.
ČUNTIĆ pripada Zagrebačkom kaptolu. Kulu treba također razoriti.
PEĆ kula Pecki s okolnim obrambenim zidom, nedaleko od Hrastovice, pripada također zagrebačkom biskupu. I nju treba razoriti.
HRASTOVICA, grad s dvijema utvrdama i samostanom, pripada također zagrebačkom biskupu. Gradsko naselje brani 50 vojnika, koje plaća kralj iz svoje blagajne. Za obranu gornjih utvrda brine se sam biskup, ali slabo, tako da su te slabo branjene utvrde zapravo opasnost za cijeli taj kraj. Utvrđeno naselje zajedno sa samostanom treba porušiti i napustiti. Gornju utvrdu treba popraviti, opskrbiti potrebnim živežom i ratnom opremom te u njoj držati posadu od 50 vojnika.
KRIŽ, crkveni zvonik, koji pripada zagrebačkom biskupu. Treba ga razoriti i napustiti njegovu obranu.
GORA, utvrda i trg. Pripada grofu Slunjskomu. Utvrdu treba čuvati s 50 posadnih vojnika, a trg napustiti i razoriti.
DRVENI KAŠTEL NA GLINI. Pripada Šimunu Juršaniću (Dugi Šimun). Čuvaju ga 4 stražara, koje plaća kralj. Treba pojačati stražu na 6 vojnika ili ga pak razoriti.
VELETIĆ kaštel. Još jedan drveni kaštel na Glini, koji pripada nekom Veletiću. Treba ga razoriti.
KLIMAN kaštel. Pripada Topuskoj opatiji. Također ga treba razoriti.
PETRINJA, utvrda koja pripada Zagrebačkom kaptolu. Trebalo bi je čuvati s posadom od 100 vojnika.
SREDNJI GRADAC, utvrda koja pripada Zagrebačkom kaptolu. Trebalo bi je i dalje čuvati s posadom od 32 vojnika.
GORNJI GRADAC, utvrda koja pripada Zagrebačkom kaptolu. Ta je utvrda prošloga mjeseca (svibnja) popaljena po naredbi samoga Kaptola, ali nije dokraja razorena, pa je sada takva samo opasnost za cijelo to područje. Treba je dokraja razoriti.
SOKOL, drveni kaštel (na Glini). Pripada Zagrebačkom kaptolu. Treba ga razoriti. RUBIŠĆE, drveni kaštel. Pripada opatiji Topusko. Treba ga porušiti i spaliti.
POKUPSKO, utvrda koja pripada Topuskoj opatiji. Tu bi utvrdu trebalo zaposjesti posadom od 20 kraljevih vojnika.
TOPUSKA OPATIJA. Pripada zagrebačkom biskupu. Do tada se još dobro držala. No kako je toga ljeta bila dvaput napadnuta od neprijatelja, pretrpjela je veliku štetu. To što je neprijatelj ostavio opustošio je sam biskup. Tu bi utvrdu ipak trebalo zaposjesti s većim brojem konjanika i pješaka, iznova je utvrditi, onako kako je to kralj preporučio zapovjedniku svoje vojske u Hrvatskoj – zaposjesti je dakle s 200 konjanika. No to bi zahtijevalo prilične troškove, pa će to biti vrlo teško ostvariti.

sl.jpg

BOVIĆ, Utvrda pripada također Topuskoj opatiji. Tu bi utvrdu trebalo zaposjesti s 24 posadna vojnika.
OSTROŽIN, utvrda koja pripada gospodinu Kapitaniću. Trebalo bi je ubuduće zaposjesti s 24 vojnika.
STENIČNJAK, utvrda i trg. Pripada “gospodinu velikom grofu” (tada u posjedu Franje Frankopana Slunjskoga). Do tada je bio u uobičajenim prilikama i dobro je čuvan, ali je tada i on došao na udar neprijatelju. (O Steničnjaku nema nikakve Lenkovićeve posebne napomene pribilježene uz rub teksta.)
SRAČICA, utvrda i plotom ograđen trg. Pripada Topuskoj opatiji. Utvrdu bi trebalo zaposjesti stražom od 5 vojnika, a trg porušiti i spaliti.
VIDNIĆ, utvrda koja pripada Kralevarskom. Pred tri ju je godine zapovjednik po kraljevoj zapovijedi dao razoriti. (Nepoznat je i vlasnik i lokacija utvrde.)
SVINICA, utvrda koja je pripadala gospodinu Gruberu. Također je pred tri godine po naredbi zapovjednika razorena.
GRADUŠA, utvrda koja je pripadala nekom Frajeviću. Porušena je, kao i prethodne dvije, pred tri godine.
AJTIĆ, utvrda koja pripada Ajtiću, ali je čuva kraljevska posada od 14 vojnika. Obranu bi trebalo pojačati s još 10 vojnika ili pak i nju porušiti.
BRUVNO, tvrdi grad grofa Blagajskoga, koji čuva samo 14 vojnika. Njegovu bi obranu trebalo pojačati s još 36 pješaka.
PREVRŠAC, Prekovršac, utvrda koja pripada grofu Zrinskomu. On ju je prošle, 1560. godine sam dao porušiti.
ZRIN, stara utvrda koja pripada grofu Zrinskomu. Tada se u njoj nalazila dosta jaka posada od 200 kraljevskih vojnika. Trebalo bi je zapravo napustiti i porušiti.
PEDALJ, utvrda koja je pripadala grofu Zrinskomu. Do rujna je utvrdu čuvala posada od 50 vojnika, ali ju je tada 1561. godine, po nalogu Njegova Veličanstva, krajiški zapovjednik dao razoriti.
GORE, crkveni zvonik (Gorička), koji je pripadao grofu Zrinskomu. Razoren je istoga mjeseca, mjeseca rujna (1561. godine). Do toga vremena čuvala ga je posada od 20 vojnika.
GVOZDANSKO, utvrda koja pripada grofu Zrinskomu. Do tada je utvrdu čuvala posada od 100 kraljevih vojnika. Utvrdu bi bilo najbolje razoriti i napustiti je, jer se tamo nalazi rudnik bogat srebrom.
JAMNICA, utvrda koja pripada grofu Zrinskomu. Nju je do tada čuvalo 20 pješaka kraljeve vojske. U rujnu ju je krajiški zapovjednik dao razoriti, kao i prije spomenute.
BUŠEVIĆ, drveni kaštel, pripada grofu Blagajskomu. Do kraja 1559. godine i njega je čuvala posada od 40 kraljevih vojnika, ali je te godine kaštel bio popaljen i razoren.
MRAČAJ (Vračaj), drveni kaštel, pripada grofu Blagajskomu. Čuvala ga je posada od 10 kraljevih vojnika do godine 1559, kada je bio popaljen i porušen, kao i kaštel Bušević.
ŽIROVNICA, koja je pripadala grofu Blagajskomu. Porušena je i spaljena kao i dvije prethodne.
BOJNA, utvrda koja je pripadala grofu Blagajskomu, u kojoj i sada drži straže 14 kraljevih vojnika. Obranu bi utvrde trebalo ojačati s još 26 pješaka i većim brojem konjanika.
VRANOGRAČ, utvrda koja pripada grofu Zrinskomu  i u kojoj se nalazi posada od 32 kraljeva vojnika. Tamo drži grof Zrinski onih 100 konjanika koje mu plaćaju kralj i njegove zemlje.
PODZVIZD (Pozvizd), utvrda koja pripada knezu Mikuliću. U njoj se nalazi straža od 8 kraljevih vojnika. Trebalo bi obranu utvrde pojačati s još 24 vojnika.
NOVIGRAD (Todorovo), utvrda koja pripada grofu Zrinskomu. Prošlog je ljeta bila gotovo spaljena od neprijatelja, ali je potom opet zaposjednuta stražom od 12 kraljevih vojnika. Treba je razoriti.
BUŽIN, utvrda koja pripada gospodinu Kegleviću, a čuva je posada od 16 kraljevih vojnika. Obranu te velike utvrde treba pojačati s još najmanje 34 posadna vojnika.
ČAVIĆ, utvrda koja pripada grofu Farkašiću. Čuva je straža od 10 kraljevskih vojnika. Treba je porušiti i napustiti.
JEZERSKI, utvrda koja pripada Jezerskima. U njoj se nalazi kraljevska posada od 16 vojnika. Trebalo bi je zadržati i njenu posadu povećati s još najmanje 24 pješaka.
KRUPA, utvrda koja pripada grofu Zrinskomu, a čuva je posada od 40 kraljevih vojnika. Treba je razoriti i napustiti.
STIJENA, utvrda koja pripada grofu Blagajskomu. Čuva je samo 6 stražara, koje plaća kralj svojim novcem. Treba je također razoriti.
CAZIN, utvrda i grad koji je pripadao biskupu kninskomu. Čuva je posada od 20 kraljevih vojnika. Obranu bi grada trebalo pojačati s još bar 20 vojnika.
OSTROŽAC, utvrda i grad koji pripada grofu Blagajskomu. Čuva ga posada od 40 vojnika. Obranu bi trebalo pojačati s još najmanje 40 vojnika.
BLAŽUJ, drveni kaštel, u vlasti kralja. Pod zapovjedništvom je kapetana u Bihaću. Nalazi se na toku rijeke Une i u njemu drže straže 4 čardaklije. Trebalo bi do njega podići još jedan čardak i staviti u nj posadu od 8 stražara.
BREKOVICA, stari tvrdi grad, ključ u vratima grada Bihaća i Bihaćke kapetanije. Pripada knezu Kobasiću. U njemu stražari samo 10 kraljevih vojnika. Posadu utvrde treba pojačati s još 40 pješaka, koji bi čuvali i tamošnji prijelaz preko Une.
BIHAĆ, utvrđeni grad u vlasti kralja. Čuva ga posada od 320 pješaka i konjanika kraljeve vojske. Za sigurniju obranu grada trebalo bi u nj smjestiti još najmanje 300 pješaka i 100 konjanika, jer mora podupirati i obranu okolnih mjesta. Grad treba svake godine pregledati i dvaput ga godišnje opskrbiti potrebnim živežom i ratnom opremom.
SOKOL, utvrda koja je također u posjedu Njegova Veličanstva kralja. Čuva je posada od samo 12 stražara. Trebalo bi u tu čvrstu utvrdu staviti bar još 12 posadnih vojnika.
RIPAČ, utvrda i trg, također u vlasti kralja. Čuva ga posada od 60 kraljevih vojnika. Potrebnom se ratnom opremom opskrbljuje iz Bihaća. Trebalo bi ga još bolje čuvati i pojačati mu obranu s još 100 vojnika.

tržac.jpg

IZAČIĆ, utvrda koja, kao i Bihać, pripada kralju. Čuva ga posada od 20 vojnika. Utvrdu bi trebalo porušiti i napustiti.
TOPLIČKI TURANJ. Pripadao je knezu Kobasiću. U njemu drže stražu samo 4 stražara, koje plaća kralj. Treba ga porušiti i napustiti.
MUTNICA, utvrda koja pripada grofu Zrinskomu, ali u njoj održava straže 15 kraljevih pješaka. Obranu utvrde trebalo bi pojačati s još 20 pješaka.
RADOTINA KULA. Pripada knezu Kobasiću. Niti je tko čuva niti je treba dalje čuvati. Treba je porušiti.
PEĆ, utvrda koja pripada Mihaelu Turku. Čuva je kraljeva vojska od 12 stražara. Posadu treba pojačati s još 20 vojnika.
TRŽAC, utvrda koja pripada grofu Tržačkomu. U njoj se nalazi posada od 20 vojnika, koju plaća kralj. Obranu utvrde treba pojačati s još 40 pješaka.
GRADAC, kula koja pripada Hojsiću. U njoj drži stražu 6 stražara, koje plaća kralj. Treba je porušiti i napustiti.
ŠTURLIĆ, utvrda koja pripada Šturliću. Čuva je 10 vojnika kraljeve vojske. Treba je i dalje čuvati, ali pojačati njenu obranu s još 20 vojnika.
FURJAN, kula koja pripada grofu Slunjskomu. U njoj održava straže 6 kraljevih vojnika, ali bi je bilo bolje porušiti i napustiti njenu obranu.
DREŽNIK, utvrda koja je u posjedu grofa Tržačkoga. Čuva je posada od 20 kraljevih vojnika, kojima bi trebalo pridružiti još 20 vojnika.
PERNA, utvrda u vlasništvu plemića Peranskih. Gotovo je nitko ne čuva. Trebalo bi u nju staviti posadu od 20 kraljevih vojnika.
PETROVA GORA, utvrda koja je pod upravom grada Steničnjaka. Za njenu se obranu brine vlasnik toga grada.
HRESNO, utvrda koja pripada Peranskima. Čuva je posada od 10 kraljevih vojnika. Obranu utvrde treba pojačati s još 20 vojnika.
KLADUŠA DONJA (Kladuša Mala). Utvrda je u vlasti grofa Slunjskoga. Nema gotovo nikakve obrane. Trebalo bi je braniti i staviti u nju posadu od 20 vojnika.
KLADUŠA GORNJA (Kladuša Velika), tvrdi grad u vlasti grofa Slunjskoga. Nema nikakve obrane. U nju bi također trebalo staviti posadu od 20 vojnika.
CETIN, utvrda i trg. Pripada grofu Slunjskomu. Utvrdu čuva samo 10 stražara kraljeve vojske. Za bolju obranu utvrde i trga trebalo bi vojnu posadu povećati s još 40 vojnika.
KRSTINJA, utvrda koja je u posjedu grofa Slunjskoga. I ona je bez ikakve obrane. U nju bi trebalo staviti posadu od bar 20 vojnika.
KLOKOČ, utvrda koja pripada plemićima Vojkovićima, koji se i brinu za njenu obranu.
OTMIĆ, utvrda koja pripada plemiću Otmiću, koji se i brine za njenu obranu.
KREMEN, utvrda koja stoji na vrlo važnu turskom prolazu. Vlasništvo je grofa Slunjskoga, koji ju je ostavio bez ikakve obrane. Trebalo bi u nju staviti stražu od 12 vojnika.
SLUNJ, utvrda i trg sa samostanom. Pripada grofu Slunjskomu. Utvrdu i trg čuva posada od 20 kraljevskih vojnika. Trg i samostan treba porušiti, a u utvrdi držati posadu od 20 vojnika.
TURANJ (Turanj Blagajski na Korani). Čuva ga njegov vlasnik grof Blagajski sa svojim vojnicima.
JESENICA, utvrda koja je u kraljevskoj vlasti. U njoj je posada od 40 kraljevih vojnika. Posadu utvrde trebalo bi pojačati s još najmanje 40 vojnika.
OTOČAC, utvrđeni grad. U posjedu je Njegova Veličanstva. Brani ga posada od 40 vojnika, ali bi i njegovu obranu trebalo ojačati s još 40 pješaka.
MODRUŠ, utvrda koja je u kraljevskoj vlasti. Čuva je 20 vojnika. Trebalo bi obranu grada pojačati s još 40 posadnih vojnika.
BRINJE, utvrda koja pripada kralju. Kralj ju i čuva sa svojih 40 vojnika. U taj bi tvrdi grad trebalo također staviti još 40 vojnika.
BRLOG, kula za straže. Pripada kralju i čuva je 6 njegovih vojnika. Treba je popraviti i u nju staviti još 6 stražara.
DABAR, napuštena utvrda, smještena točno na putu kojim prolaze Turci. Te bi je godine kralj trebao preuzeti u svoje ruke. Potreban je popravak njenih zidova, krovišta i vratiju, a potom treba u nju staviti posadu od 32 vojnika. Sve do tada utvrda je stajala tako napuštena zbog nestašice novca, no treba što prije bar nešto popraviti, pa u nju staviti bar stražu od 6 vojnika, koji bi održavali vezu s utvrdama Primorske granice (Senjske kapetanije.
SENJ, utvrđeni grad zajedno s novom utvrdom povrh njega na Nehaju u kraljevskoj je vlasti. Čuva ga posada od 300 vojnika, koje plaća kralj. Ima tu još i nekolicina uskoka. Grad bi trebalo braniti s još vedom vojnom snagom i povećati mu posadu s još 100 pješaka. Svake godine treba ga dvaput opskrbiti živežom.
LEDENICE, utvrđeni grad koji je u vlasti grofa Slunjskoga. U njemu drže stražu samo 4 vojnika, koji su na kraljevoj plaći. Treba u nj staviti još bar 16 vojnika.
KLJUČ, (na sutoku Mrežnice i Tounjčice) utvrda koja pripada grofu Stjepanu Frankopanu. U njemu su samo 2 stražara, koje plaća kralj.
SKRAD, utvrda (na Korani) koja je poslije Modruša najprikladnije mjesto za davanje signalnih znakova za uzbunu i dojavu vijesti o kretanju turskih vojnika sve do kranjskih granica. U posjedu je Stjepana Frankopana, ali je vrlo slabo čuvan, pa je u opasnosti i on i cijeli kraj. Moram reći da bi i u nj trebalo staviti jednoga ozbiljnog čovjeka s 10 stražara, koji bi plaću dobivali iz kraljevske blagajne.
OGULIN, utvrda koja je u vlasti kralja i čuva ga posada od 20 njegovih vojnika. Zbog sigurnije obrane trebalo bi i u tu utvrdu staviti posadu od još 20 vojnika.
OZALJ, utvrda koja pripada grofu Tržačkomu. On je i sam brani i održava. Bilo bi dobro cijeli taj tvrdi grad opasati zidom te i u nj staviti 24 kraljeva vojnika.
LUKOVDOL, kula koja pripada grofu Stjepanu Frankopanu. Za sada ga čuvaju kako mogu, uglavnom slabo, okolni siromašni ljudi.
GRAFENWART, trg i utvrda koja pripada Langenmantelu. U njemu su samci 4 stražara kraljeve vojske. Treba u nj staviti još 20 vojnika.
LAZ, utvrda i trg. Pripada kralju. U njemu se nalazi 10 stražara koji ga čuvaju.
OSIVNICA I RUEK, dva tabora na Kočevju. Pripadaju grofu Blagajskomu. Čuvaju ih sami ljudi iz okolice, ali slabo.
NOVI, utvrđeni grad i trg na moru (Novi Vinodolski). U posjedu je Stjepana Frankopanu. On ga i sam čuva, ali vrlo slabo. Taj tvrdi grad kao vrata na moru (vrata za ulaz u dolinu Vinodola) trebalo bi održati i u njemu držati posadu kraljevskih vojnika od bar 20 pješaka.
BRIBIR, utvrda i utvrđeni grad. Pripada Stjepanu Frankopanu. On bi ga sam trebao braniti i čuvati, ali to čini vrlo slabo.
GRIŽANE, utvrđeni gradić. U istoj je situaciji kao i Bribir. Slabo se za nj brine vlasnik Stjepan Frankopan.
DRIVENIK, utvrda koja je u istim prilikama kao i druge frankopanske utvrde i utvrđeni gradovi u Vinodolu.
HRELJIN, utvrđeni gradić i utvrda u posjedu grofa Zrinskoga. Njega bi mogao dobro čuvati njegov vlasnik.
BAKAR, gradić i utvrda. Pripada grofu Zrinskomu. Zrinski bi ga mogao bolje braniti. GROBNIK, utvrđeni gradić i utvrda. Pripada grofu Zrinskomu. On se brine za njegovu sigurnost i obranu.
DEBAR i KLANA, utvrđeni prolazi kojima Turci prodiru u Kras. Pripadaju braći Barbo, a stražu u njima održavaju vojnici Njegova Veličanstva.
SV. VID NA RIJECI, utvrđeni grad koji pripada Njegovu Veličanstvu. Čuva ga 12 njegovih vojnika.
TRSAT, utvrda koja je u kraljevskoj vlasti. Njime upravlja kapetan Len-ković. Čuva ga samo 6 stražara.


 350. SHKR, III, 426-432. Lenkovićev je izvještaj sačuvan u Državnom arhivu Slovenije (Stanovski arhiv, kut. 162, fasc. 282, 47-91) pod naslovom “Verzeichniss aller Crobatischen besetzten und undbesetzten ortflegkhen”. U iznošenju sadržaja toga Lenkovićeva izvještaja oslanjamo se na objavljeni tekst R. Lopašića, ali i na izvornik u Državnom arhivu Slovenije. Među njima ima manjih razlika. Lopašić u objavljenom tekstu nije donio sve opaske i zaključke u kojima Lenković na kraju iznosi procjenu troškova obrane na hrvatskoj granici. Osim toga je iz sadržaja izvornika očito da ga je Lenković sastavio bar jednim dijelom već 1561. godine. Rukopis ne nosi izvorno naznačenu dataciju već se godina 1563. nalazi upisana očito u naknadno upisan naslov uz rub izvornoga teksta rukopisa Opis hrvatskih utvrda, njihova stanja godine 1563. uz naznaku kome pripadalu.

Preporuka za knjigu

kruhek-krajiske-utvrde-hrvatskog-kraljevstva-tijekom-16-stoljeca-slika-87826721

 

Oglasi
Ovaj unos je objavljen u Utvrde i označen sa , , , , , , , , , , . Bookmarkirajte stalnu vezu.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.