Samostan i crkva sv. Nikole u Senju

Blaženka Ljubović prof. Gradski muzej Senj

Izvor: Gradski muzej Senj (arheološki nadzor 2019.) 

 © Gradski muzej Senj

U tijeku je uređenje Pavlinskog trga u Senju, zbog arheološki zanimljivog prostora provodi se arheološki nadzor nad radovima na Trgu na kojem se u prošlosti nalazila crkva i samostan sv. Nikole.  

Malo povijesno podsjećanje pomoći će nam da shvatimo svrhu arheološkog nadzora i arheološkog čišćenja lokaliteta. 

Spominjanje crkve sv. Nikole u Senju vezano je uz dolazak dominikanaca. Kada crkvu ili kapelu sv. Nikole u Senju senjski biskup Protiva 24. svibnja 1378. daruje dominikancima. Na temelju biskupove darovnice može se zaključiti da se radi manjoj crkvici za potrebe dominikanaca. 

Dominikanci će u Senju ostati do 1634. godine, kada će samostan i crkvu preuzeti pavlini, iste godine biskup Agatić kaže da je samostan veoma ruševan, a što je vidljivo iz  liste inventara  crkve koji je iste godine sastavljen.  Evo nekoliko podataka o inventaru crkve:  …“na glavnom oltaru dva su drvena svijećnjaka. Na slikama su tri polukrune. Ne kaže se o kakvim se slikama radi, ali vjerojatno je već tada na oltaru Presveto Trojstvo. Drugi oltar posvećenje sv. Vinku. Na četvrtom i petom oltaru jednako su loši svijećnjaci. Također ne znamo kome su oltari posvećeni. Na petom oltaru, posvećenom Gospinoj krunici, na glavi Majke Božje nalazi se pet (!) srebrnih kruna. Uz to se u crkvi nalaze još dvije bezvrijedne zastave“….  

Zanimljivo je napomenuti da nijedan od ova dva reda nije posebno štovao sv. Nikolu. Inače bi crkva sv. Nikole postala crkva senjskih mornara a ne ona na Atru. Čak ni glavi oltar nije bio posvećen sv. Nikoli,  Pavlini će izgraditi raskošan glavni oltar, ali on će biti posvećen Presvetom Trojstvu, sagrađen je i oltar žalosne Gospe. 

Nakon zatvaranja samostana i crkve oltar žalosne Gospe prenesen je u senjsku katedralu, gdje se i danas nalazi. Uz oltar je bila vezana istoimena bratovština, koja će također prenijeti svoje sjedište uz katedralnu crkvu. Također iz crkve sv. Nikole u katedrali, iznad sakritijskih vrata, nalazi se grb porodice Vukasovića. Dok se glavni oltar i danas  nalazi na Krku u župnoj crkvi u Puntu.1 

Zbog sve značajnije uloge pavlina i samostanskog osoblja u Senju, crkva i samostan bili su ne samo uređivani nego i prošireni, crkva je barokizirana. Najveće proširenje bilo je onda kada je uz samostan dograđena gimnazijska zgrada, koju je sam car na vlastiti trošak sagradio. To je bilo oko 1725., jer te godine je gimnazija počela raditi. Stoga su pavlini značajni za razvoj senjskog školstva. Pavlinska gimnazija u Senju bila je jedan od jakih glasnika novovjekog školstva kod nas. Potrebno je isto tako napomenuti da su crkva i samostan i u 19. stoljeću služili kao škola. 

Godine 1786. ukinut je pavlinski red, a samostan i crkva bit će sekularizirani, tj. neće više služiti u crkvene svrhe. Ukidanjem reda 1786. školstvo u Senju prelazi iz ruku pavlina u ruke franjevaca i svjetovnog klera i laika.  Godine 1874. porušeni su crkva i samostan.  

Odlaskom pavlina iz Senja i sekularizacijom crkve i samostana, pokretni inventar crkve  djelom će biti prodan a dijelom podijeljen članovima samostana pri odlasku iz župe, dosta toga je prešlo u vlasništvo drugih crkava u Senju. Dok će misno ruho biti podijeljeno siromašnijim crkvama na području karlovačke Vojne krajine.  

Planovi i vedute na kojima je prikazana pavlinska crkva i samostan  

U 17. stoljeću prikazana je na  Stierovoj veduti iz godine 1660. i Valvasorovoj iz godine 1689.  godine. 

Stier 1660. © Gradski muzej Senj
Valvasor 1689. © Gradski muzej Senj
Skica prema Valvasoru  © Gradski muzej Senj
Skica prema Valvasor/Stieru  © Gradski muzej Senj

Na Stierovoj veduti iza zidina do mora nazire se crkva sv. Nikole sa zvonikom na  preslicu a u Valvasorovoj veduti ona se jasno raspoznaje, i to također prikazana s preslicom.  Njezin prikaz iz godine 1749. već je s tornjem iznad kojeg piše: Pauliner, i takva ostaje do godine 1874, kada je zbog trošnosti porušena. Isto je prikazuje i Standlova fotografija iz kraja 19. stoljeća.  

Sveti Nikola na planu Senja iz 1763. godine  © Gradski muzej Senj
Sveti Nikola na planu Senja iz 1763. godine  © Gradski muzej Senj
© Gradski muzej Senj
Standl 1869.  © Gradski muzej Senj
Standl 1869.  © Gradski muzej Senj

Plan iz godine 1779. godine, kao i kasniji, prikazuju kompleks crkve i samostana tlocrtno na mjestu gdje se bujica-potok slijevala u more i pritom često oštećivala upravo taj kompleks.  Ona je očito izvorno bila manja crkva s preslicom i obuhvaćena zgradom samostana, a sredinom 17. stoljeća, kad je od dominikanaca preuzimaju pavlini, biva obnovljena i povećana, a tada dobiva toranj.

Studija rekonstrukcije sakralnih objekata Senja u XVII. stoljeću – sv. Nikola sa samostanom  © Gradski muzej Senj

Budući je do sada istraživačima crkve postojećim dokumentima, pisanim i grafičkim, bilo nemoguće sa sigurnošću grafički rekonstruirati taj njen izvorni izgled, onaj do 17. stoljeća, ovim istraživanjima pružila se idealna prilika utvrditi tlocrtno vidljive konture crkve i samostana što je, na sreću, dosadašnjim arheološkim čišćenjem i nadzorom terena dijelom već vidljivo i utvrđeno na terenu . 

Bivši samostan i crkva sv. Nikole bili su smješteni gotovo uz same zidine uz more (danas Pavlinski trg), pločnici su oblikovali ulice uz samostan sa crkvom i time jasno naznačile tlocrtne konture ovog sakralnoga građevnog kompleksa koji se ovim zemljanim radovima jasno ocrtavaju i pokazuju. 

Prije početka radova bila je pretpostavka da se te konture nisu bitno mijenjale prema planu iz godine 1763. godine na kojem je prikazana kao trobrodna građevina s kompleksom samostana, što se ovim radovima sve više i  potvrđuje. 

Potrebno je isto tako spomenuti da se u literaturi  spominju proširenja i dogradnje koje su bile u prvoj polovini 18. stoljeća. Ipak, po svoj prilici radi se o obnavljanju starih zidova i nekoj dogradnji, a ne o gradnji iz temelja. Jer kako inače shvatiti da se 1787. godine o crkvi kaže da je ruševna. Iste je godine već bio iznesen prijedlog da se i crkva i samostan poruše kako bi se oslobodio prostor prema senjskoj luci za brodogradilište s odgovarajućim pratećim objektima.  

Poznato je da se u nekim senjskim crkvama i oko njih pokapalo ugledne i zaslužne osobe Senja. Do sada je to utvrđeno i za prostor  crkve sv. Nikole što dokazuju natpisi grobnih ploča iz 16. stoljeća  ali i do sada potvrđeni arheološki nalazi. 

Zanimljivo je spomenuti da je, prije nego je crkva bila 1874. porušena, istu posjetio Ivan Kukuljević i iščitao s nadgrobnih ploča šest natpisa koji će kasnije biti objavljeni u literaturi. 

Dosadašnjim arheološkim nadzorom većim dijelom utvrđeni su gabariti crkve i samostana, no napominjemo da zemljani radovi na lokalitetu nisu još završeni, kad se završe dobit će se konačna slika o gabaritima crkve i samostana. Naime, predstoji otvaranje preostalih dijelova temelja crkve prema pročelju crkve i čišćenje otvorenih  temelja crkve i samostana kako bi se precizno utvrdio perimetar crkve što je, između ostalog, i prioritet ovog arheološkog nadzora, također i traženje i otvaranje ostataka temelja senjskog bedema – zida koji se nalazio ispred pročelja crkve sv. Nikole što će biti posebno zanimljivo otkriće ovih arheoloških istraživanja. 

© Gradski muzej Senj
© Gradski muzej Senj

Arheološki nadzor vršila Blaženka Ljubović, prof. arheologije 

Korištena literatura:   

mons. dr. Mile  Bogović,  Pavlini u Senju, SZ, XV., 1988., str. 109-120. 

dr. Melita Viličić, Skice grafičkih rekonstrukcija nekih drevnih senjskih sakralnih 

građevina, SZ, XVIII., 1991., 277-300. 

Ovaj unos je objavljen u Uncategorized i označen sa , , , , , , , , , . Bookmarkirajte stalnu vezu.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.