Autori

mg_67442(Fotografija: Osnovna škola Odra)

akademik Adamček Josip

Adamović Dubravko, akad. slikar

dr.sc. Balog Zdenko

Bednjanec Linda, dipl.arheolog

Đurđević Goran, magistar povijesti i arheologije

Ćurković Marin, dipl.arheolog
Ravnatelj Zavičajnog muzeja Benkovac

dr.sc. Filipec Krešimir

Fofić Damir, dipl. arheolog i povjesničar
Kustos Muzeja Prigorja, Sesvete

Fogina Darko

Gaurina Davor
Gradski muzej Drniš

dr.Horvat Rudolf

Houška Mladen
Muzej sv. Ivan Zelina

mr.sc. Gugo Katarina
Viši kustos, Kninski muzej

dr.sc. Jakovljević Goran
Muzejski savjetnik – Gradski muzej Bjelovar

Jovičić Radivoje, akademski kipar
Viši konzervator-restaurator

Korunek Marijana, dipl. arheologinja i povj. umjetnosti
Viša stručna savjetnica – konzervatorica za zaštitu arheol. baštine
Ministarstvo kulture, uprava za zaštitu kulturne baštine

Kos Silvija

Kranjc Rok (rekonstrukcije)

Kušer Zrinka
Samoborski muzej

Lacković Eduard
Muzej Valpovštine – Valpovo

Mačković Romana
Muzej sv. Ivan Zelina

Majetić Goran

Malinar Hrvoje

Martinović Tomislav (rekonstrukcije)

Matković Marina

Matijaško Martina, dipl. arh., prof. pov., dipl. muz. – ARHOS d.o.o.

mr.sc. Muhovec Ivan

Nadilo Branko

Novak Blaženka

prof.dr.sc. Paušek-Baždar Snježana
HAZU-Zavod za povijest i filozofiju znanosti

Petković Milovan

Pisk Silvija

dr.sc. Pleše Tajana
Viši konzervator arheolog, Hrvatski restauratorski zavod

dr.sc. Regan Krešimir
Viši leksikograf, Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Starac Ranko, dipl. arheolog
Kustos arheološkog odjela, Pomorski i povijesni muzej hrvatskog primorja, Rijeka

Stipetić Robert, prof.

Šošić Dario (rekonstrukcije)

Šimek Marina, prof.

dr.sc. Tkalčec Tatjana
Viša znanstvena suradnica, Institut za arheologiju

Ursić Lino

Zaninović Joško
Gradski muzej Drniš